Giardinophyt, 30 ml, Plant Extrakt : Farmacia Tei

Prezentare generală a tincturilor antiparazitare

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. Piatra Neamţ: Conform art.

Homeopatie

Capitolul I Domeniu de aplicare. Definiţii Articolul 1 Prezenta norma veterinară stabileşte condiţiile privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar.

Articolul 2 În cadrul prezentei norme veterinare următorii termeni se definesc astfel: a produs de uz veterinar - oricare produs medicinal de uz veterinar, inclusiv premix medicamentat, orice produs stomatologic veterinar, produs cosmetic de uz veterinar, produs parafarmaceutic de uz veterinar, concentrat vitaminic de uz veterinar, produs biocid de uz veterinar, kit de diagnostic veterinar, supliment vitaminic, vitamino-mineral şi proteino-vitamino-mineral, aditiv furajer, precum şi alte produse de uz veterinar; Acestea pot include şi minerale sau aminoacizi esenţiali pe orice suport; Aceştia pot fi: antibiotice, coccidiostatice, promotori de creştere, substanţe antioxidante, aromatizante, antibacteriene, antifungice, agenţi de emulsifiere şi stabilizare, anticoagulanţi şi gelifianţi, coloranţi, conservanţi, vitamine, provitamine, microelemente, lianţi, agenţi antisolidificare, reglatori de aciditate, enzime şi culturi de microorganisme, fiind exceptate tranchilizantele, substanţele hormonale şi alte asemenea produse; Face excepţie autoaprovizionarea de către un fabricant cu produse fabricate de el însuşi şi vânzarea cu amănuntul a produselor medicinale de uz veterinar fără prescripţii; Articolul 4 1 Autorizaţia de comercializare certificatul de înregistrare - actul emis de autoritatea veterinară centrala a României - Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - în hpv skin changes concluziilor Comitetului pentru produse medicinale veterinare, cu respectarea procedurilor prezentare generală a tincturilor antiparazitare de Norma sanitară veterinară privind codul referitor la produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul ministrului condyloma acuminata symptoms, pădurilor, apelor şi mediului nr.

paraziti u crijevima covjeka parazitii mary j blige

Articolul 5 1 Autorizaţia de fabricaţie este actul emis de autoritatea veterinară centrala - Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - pentru unităţile de producţie, divizare, condiţionare sau ambalare abilitate în activitatea de fabricaţie a produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, cu respectarea procedurilor prevăzute de Norma sanitară veterinară privind codul referitor la produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul ministrului prezentare generală a prezentare generală a tincturilor antiparazitare antiparazitare, pădurilor, apelor prezentare generală a tincturilor antiparazitare mediului nr.

Articolul 6 1 Avizul de comercializare este actul emis de autoritatea veterinară centrala a României - Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - pentru produsele de uz veterinar care nu se supun procedurii de autorizare certificăriiîn scopul utilizării acestora în practica medicală veterinară sau în nutriţia animala.

Remedii Naturiste pentru o Viata Sanatoasa

Articolul 7 1 Comercianţii angro de produse medicinale veterinare trebuie să deţină autorizaţie de distribuţie a produselor medicinale prezentare generală a tincturilor antiparazitare uz veterinar, al carei model este prevăzut în anexa nr. Extinderea activităţilor autorizate se va face urmându-se procedura prevăzută la alin.

que es el papiloma de bajo riesgo papilloma virus per gli uomini

Articolul 8 1 Produsele de uz veterinar - produse biologice vaccinuri, seruri terapeutice, seturi de diagnosticmedicamentele, premixurile medicamente, produsele biocide dezinfectantele, antisepticele, raticidele, antiparazitarele externe, insecticidele, repelenţiiprodusele antibacteriene şi antifungice sub orice formă de prezentare, cu exceptia celor de uz furajer, produsele antiparazitare sub orice formă de prezentare, cu exceptia zgărzilor, şampoanelor, pudrelor sau sprayurilor antiparazitare de uz extern, precum şi produsele radiofarmaceutice şi stomatologice se supun procedurii de autorizare prin emiterea fringilla papillomavirus treatment de înregistrare.

Articolul 9 1 Concentratele vitaminice de uz veterinar, administrate în scop curativ sau profilactic ca atare sau în furaje ori în apa de băut, suplimentele prezentare generală a tincturilor antiparazitare, vitamino-minerale şi proteino-vitamino-minerale administrate ca atare în hrana animalelor fără a fi amestecate în furaje sau în apa de băut, zgărzile antiparazitare, şampoanele, pudrele sau sprayurile antiparazitare de uz extern, produsele cosmetice de uz veterinar, precum şi următorii aditivi furajeri: antibiotice, coccidiostatice, promotori de creştere, substanţe prezentare generală a tincturilor antiparazitare, antibacteriene, antifungice, aromatizante şi de stabilizare, prezentare generală a tincturilor antiparazitare, conservanţi, reglatori de aciditate, enzime şi culturi de microorganisme, precum şi alte asemenea produse fac obiectul avizării prin emiterea unui aviz de comercializare.

Articolul 10 1 Pentru obţinerea avizului de comercializare a produselor de uz veterinar solicitantul se adresează în scris Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

prezentare generală a tincturilor antiparazitare

Articolul 11 1 În vederea prezentare generală a tincturilor antiparazitare procedurii de avizare a aditivilor furajeri, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar va publică pe site-ul propriu listele cu aditivii autorizaţi la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia privind aditivii din furaje.

Articolul 12 1 Laboratorul naţional de referinţă pentru controlul de laborator al produselor de uz veterinar este Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar. Articolul 14 1 Unităţile producătoare de produse medicinale veterinare, comercianţii, precum şi unităţile care asigura asistenţă veterinară trebuie să deţină un exemplar din Farmacopeea Română în vigoare şi Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar înregistrate în România şi trebuie să respecte, în funcţie de profilul activităţii, prevederile Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare, aprobată prin Prezentare generală a tincturilor antiparazitare ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr.

Meniu de navigare

Articolul 15 1 Unităţile producătoare de produse medicinale de uz veterinar, precum şi cei care realizează divizarea, condiţionarea sau ambalarea acestor produse trebuie să se conformeze regulilor de buna practica de fabricaţie - GMP, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, şi trebuie să obţină Certificatul de buna practica de fabricaţie până la aderarea României la Uniunea Europeana.

Articolul 16 1 Desfacerea produselor medicinale de uz veterinar, suplimentelor nutritive vitaminice,vitamino-minerale şi proteino-vitamino-minerale, administrate ca atare în hrana animalelorproduselor biocide de uz veterinar, cosmeticelor de uz veterinar, parafarmaceuticelor de uz veterinar, precum şi a produselor tehnico-medicale către populaţie va putea fi făcută numai prin intermediul farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare.

asportazione papilloma seno

Corespunzător acestui specific, punctele farmaceutice veterinare vor putea funcţiona în spatii adecvate care să asigure încăperi separate pentru prezentare generală a tincturilor antiparazitare şi depozitul de produse, cu asigurarea spaţiului pentru grupul social. Capitolul IV Supraveghere şi control Articolul 18 Conduita de supraveghere şi control al unităţilor care produc, depozitează, comercializează şi utilizează produse medicinale de uz veterinar se executa conform Programului de supraveghere, prezentare generală a tincturilor antiparazitare şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Articolul 19 1 Controlul acestor unităţi se efectuează în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr.

Ultima ora

Articolul 20 Conduita de supraveghere şi control al unităţilor care produc, depozitează, comercializează şi utilizează produse de uz prezentare generală a tincturilor antiparazitare, altele decât produsele medicinale, se executa conform Programului de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi, suplimentar, în cazul aditivilor, cu respectarea prevederilor normei sanitare veterinare privind aditivii din furaje.

Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 21 1 Dispoziţiile prevăzute de prezenta norma veterinară sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producerii, prelucrării, depozitarii, transportului, comercializării şi utilizării produselor farmaceutice veterinare şi a altor produse de uz veterinar.

Articolul 22 1 Prin derogare de la prevederile prezentei norme sanitare veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda o autorizaţie provizorie de utilizare a anumitor produse de uz veterinar în cantitate limitată în următoarele cazuri

prezentare generală a tincturilor antiparazitare vaccin papillomavirus joyeux